Anasayfa      |      Tarihçe      |      Vizyon      |      Misyon      |      Teknik Servis      |      İletişim
 
     Pazar, 16 Aralık 2018
TEMSİLCİLİKLER
Convertech DAY
Eae EPPLE
Ferag Flint Group
Folex GMG Color
KBA Kodak
3M Perfecta
Praxair Recyl
D.W. Renzmann Rogers
Rotec Techkon
Q. I. Press Control  
GMG COLOR INK OPTIMIZER
 
 

Ürün Adı: INK OPTIMIZER YAZILIMI
Marka: GMG

GMG InkOptimizer Workflow

PDF Workflow
Yüksek ölçüde kullanım kolaylığı garantilemek için, iş akışlarını düzenleyen ve işlerin konfigürasyonu, konforlu kullanım kolaylığı sağlayan bir yüzey sathında yapılmaktadır.

GMG Ink Optimizer basit ve hızlı bir şekilde hali hazırdaki PDF tabanlı iş akış sistemlerine entegre edilebilir. PDF dataları, mevcut  Kodak Prinergy, Kodak Prinergy Evo, Creo Prinergy, Heidelberg Prinect Printready ve Agfa Apogee gibi iş akış sistemlerinden alınabilir, uygun hale getirilebilir ve tam otomatik olarak tekrar teslim edilebilir.

“PDF’ten PDF’e” optimalleştirilme (baskıya en uygun hale getirme) işleminde, PDF datası kendi yapısında değişmeyip sadece fotoğraf veya metin kısmı renksel açıdan optimalleştirilmekte, ki fotoğraf veya grafiklerin burada ayrı ayrı işleme alınması mümkündür. Böylece sadece fotoğrafları optimalleştirmek ve grafikleri orijinal halde bırakmak mümkündür.

GMG Ink Optimizer rahat ve basit bir şekilde “PDF’ten PDF’”üzerinde Hotfolder*¹, iş akış sistemlerinin taleplerine uygunluk gösterir. Bu arada, çok sayıda parametreleri olan, bireysel bir Hotfelder konfigürasyonuna imkan tanır. Son derece verimli bir fonksiyonla, data isim işaretlerine göre dataların filtrelenmesiyle, çeşitli renk azaltma ayarlamaları uygulanabilir. Bütün Hotfelder’ler kurulduktan itibaren, bunlar kullanıcının ağ bağlantısında kullanıma hazır olur. GMG Ink Optimizer kullanıcının herhangi bir müdahalesine gerek kalmadan işini arka planda otomatik olarak yapar.

Data Formatları
Hangi data formatının işleneceği ve hangi renk azaltıcı profilin kullanılacağı, bireysel olarak ergonomik kullanıma uygun yapılandırılan kullanıcı yüzeyi üzerinden seçilebilir. Sektördeki mevcut tüm data formatları, Tiff, Tiff-IT, JPEG, EPS (PhotoShop Pixel dataları) CT/LW üzerinden PDF’E kadar (1.4 Versiyonuna kadar) desteklenmektedir. Ayrıca Contone ve Linework datalarına farklı bir işlem yapmak mümkün. Böylece GMG Ink Optimizer hem sadece fotoğraları (örn. TIFF,JPEG) hem de, tüm sayfaları (TIFF- IT, PDF) işleyebilir ve resim içeriğindeki renkleri azaltabilir.

Renk transferi sürekli tam otomatik olarak data isimleri değiştirilmeden veya tanımlanarak belirtilen data adıyla kaydedilir. Bu tam otomatik işlem, zaman ve para kazandırmaktadır.

Maliyet Azalmasıyla Eşzamanlı Olarak Yükselen Baskı Kalitesi
Üretim işlemlerinde iyileştirmeler sağlamak, hem kalite, hem de verimliliğin yükseltilmesi için, A Cruna’da yerleşik olan, Ensa Print İnternational GMG InkOptimizer yazılım çözümünü matbaalarında kuran ilk İspanyol firmasıdır. Ensa firmasında baskı öncesi müdürü Francisko Mayo GMG InkOptimizer ile çalışmaya başlama nedenleri şu ifadelerle açıklıyor: “Baskı süreçlerini daha optimal hale getirecek ve aynı zamanda kalite ve verimliliği arttıracak bir yol bulmak zorunda idik. Birçok farklı opsiyonun denenmesinden sonra anlaşıldı ki, GMG InkOptimizer’in  bizler için en uygun ve en güvenilir çözüm olduğunu gördük.”

Test Evresi
Ürünün gerçek satın alınma takviminden altı ay kadar bir süre, ürünün işletmedeki etkinlik ve verimliliğini araştırmak için test amaçlı olarak kullanıldı. “ Bu test döneminde baskı kalitesi ve baskı mürekkep ihtiyacı bakımından ayrıntılı testler yapıldı.  Bunun dışında kağıdın daha mükemmel kuruması gibi  başlangıçta beklemediğimiz bazı avantajlar tespit ettik.

Testler farklı gazete baskı makineleri üzerinde (KBA C-214, C-6618, C-818 ve Heidelberg Sunday 4000) ve de dergi, katalog, broşür vb. çok sayıda ürün baskısında yapıldı. Elde edilen sonuçlarda son derece memnun kaldık.”

GMG InkOptimizer’in üretimdeki iş akışına (Workflow) entegrasyonu basit ve problemsiz bir şekilde gerçekleşmektedir. Francisko Mayo şöyle devam ediyor: “ Şuana kadarki  mevcut çalışma tarzımızdan herhangi bir değişiklik yapmadan GMG InkOptimizer yazılımını problemsiz bir şekilde bağlayabilmektekiyiz. Datalar otomatik olarak yazılımın Hotfolder’i üzerinden geçmekte ve daha sonra tamamen sorunsuz bir şekilde tekrar optime edilerek işlem sürecimize teslim edilmektedir.”

Avantajlar
GMG InkOptimizer kullanıldıktan beri mükemmel sonuçlara ulaşıldı. Baş avantaj baskı mürekkep maliyetlerindeki %25’e varan azalmadır. Baskı datalarındaki renk azaltılmasını ve daha az baskı mürekkep ihtiyacı genel üretim sürecinin kesintisiz bir şekilde devam etmesini sağlamaktadır. Francisko Mayo  devamında: “Gerçek olan şu ki, toplam mürekkep ihtiyacının azalmasıyla buna bağlı olarak, farklı avantajlar ortaya çıkmaktadır: baskı makinesine daha hızlı mürekkep transferi, kuruma süresinin daha da kısalması ve baskı kalitesinin genel olarak oldukça iyileşmesi. Bütün bu avantajlardan yola çıkarak , baskı hızında açık bir yükseliş kaydedilmiştir.” Bahsedilen bu geniş çaplı avantajların yanında, GMG InkOptimizer yazılımı genişletilmiş bir fonksiyon kullanımı sunmaktadır. Bu fonksiyonların en güçlü yanlarından biri o anki baskı koşullarına en güzel şekilde uyum sağlayacak müşteriye özgü profil hazırlama işlevidir. Francisko Mayo  diğer bazı avantajları şu ifadelerle belirtiyor:  “ Halbuki bizler sürekli olarak standart  profillerle çalışmayı öngörüyoruz. Ancak bu yazılım bizlere ilave bir boyut sunmaktadır. Şöyle ki, ilgili işe uygun kıstaslar göz önünde bulundurularak duruma göre daha doğru profillerin hazırlanmasına imkan tanımaktadır. Bunun yanında her profil için üç farklı kademede (düşük,orta ve yüksek)  baskı mürekkep azaltma seçeneğine sahip bulunmaktayız.”
 

Einsa Hakkında
As Pontes ve Andreas’taki (A Coruńa) merkezleriyle Einsa Print İnternational şu anda tüm Avrupadaki büyük firmalar için telefon ve adres kitapları üreten en önemli üreticidir. Özellikle geçen yıllara kıyasla son yıllardaki büyüme ve gelişimiyle, gerek İspanya ve gerekse tüm Avrupa’da mükemmel bir pazar payına sahip oldu. Helsinki, Londra, Paris, Viyana, Madagaskar, Saeo Paulo, Atina ve Tel Aviv gibi şehirler Einsa’nın müşterileri arasında yer almaktadır.

GMG InkOptimizer’ın Çalışma Tarzı
GMG InkOptimizer renkli işlerdeki renkleri tam otomatik olarak azaltan bir yazılım çözümüdür. Yaratıcı renk azaltıcı algoritmaların kullanımıyla, bir DeviceLink (CMYK’dan CMYK’ya) dönüşümü, her fotoğraf veya her sayfa üzerinde kullanılmaktadır. Fotoğtaf üzerindeki renk izlenimi tam doğru bir şekilde muhafaza edilerek, CMY üzerinde renk oranı azaltılır ve eşzamanlı olarak azaltılan CMY yerine siyah oranı yükseltilir.

Renkli bölgelerdeki renk azaltılması durumunda, ton değerlerinde kesinlikle siyahlanma meydana gelmez. Her iki fotoğraf (InkOptimizer işlemi uygulanan fotoğraf ile uygulanmayan fotoğraf) arasında, hem densitometrik, hem de görsel kontroller sonucunda Delta E değeri 0 (sıfır) civarında olan bir fark tespit edilmiştir.

Baskı datalarındaki yanlış GCR/ UCR*² ayarlamaları tekrar renk ayrımıyla düzeltilmekte ve optimal hale getirilmektedir. Bu düzeltme sayesinde baskıdaki renk istikrarı ve yanlış baskı durumu önemli ölçüde iyileştirilmiştir.

GMG InkOptimizer, kendisini baskı standartlarının stabilize edilmesi, hatalı baskıları optimal hale getirmek ve renkli alanlardaki renk (CMY) azaltılması suretiyle baskı mürekkep ihtiyacının azaltılması üzerinde yoğunlaştırmaktadır. Böylece kesin maliyet tasarrufları gerçekleştirilmekte ve rekabet gücü açık bir şekilde yükselmektedir.

GMG InkOptimizer yazılımı özellikle, rotogravür (tifdruk) matbaalarında, web ofset ve büyük tabaka ofset matbaalarında başarıyla kullanılmaktadır. Burada belirtilmesi gereken bir diğer husus da, yazılım çözümü yatırımının amortisman süresi sadece birkaç aydır.

Uluslararası Standartları Destekliyor 
Yukarıdaki fotoğraf uluslar arası standart toleranslarına göre basılmış olup, istenildiği takdirde mevcut standart profile geçilebilir (ISO- coated 27L, ISOwebcoated 29L ve PSR LWC). Standart renk azaltıcı profillerin kullanımıyla datalar etraflıca kontrol edilir ve optimal hale getirilir. Üç renkli (CMY) hazırlanmamış resim alanlarında, renk azaltma işlemi yoktur.

GMG InkOptimizer profili gri balansta insan gözünün tam en hassas şekilde reaksiyon gösterdiği yerde devreye girmektedir. Baskıda gri balans açıkça istikrarlı hale gelmekte, böylece gri alanlarda istikrarlı bir renk uyumu sağlanmakta ve örneğin kahverengi ve zeytin yeşili tonlarına rahatlıkla ulaşılmaktadır.
Renk ayrımı optimizasyonu sayesinde prova baskıyla daha hızlı bir şekilde baskının renk açısından kontrolü yapılarak, böylece işe geçiş süreleri kısalmakta ve fire oranı azalmaktadır. Baskı başlangıcındaki sapmaların en aza indirgenmesi sayesinde normal baskıya geçiş, hem daha basit ve hızlı, hem de baskı kalitesi, daha istikrarlı bir yapıya kavuşmaktadır. Azaltılan toplam renkli mürekkep miktarından dolayı, mürekkep merdanelerine daha hızlı mürekkep transferi sağlanmakta, kuruma ve baskı makinesinin işleyişi düzelmekte ve hatta bazı kağıt çeşitlerinde baskı hızı arttırılabilmektedir. Uluslar arası standartlarda çalışan InkOptimizer yazılımının matbaalarda hayata geçmesiyle görülmüştür ki, GMG InkOptimizer çok basit bir şekilde mevcut iş akış (workflow) sistemine entegre olmaktadır. Bu yazılımla fazla zaman ve maliyet gerektirmeyen mükemmel baskı sonuçları hedeflenmektedir.

Müşteriye Özel Profil Hazırlama
Standart profillerle çalışmaktan farklı olarak, bireysel profil hazırlanırken müşteriye özel baskı standartları karakterize edilmektedir. Bunun için baskı koşullarına uygun bir test formu hazırlanmaktadır. Bu test formuyla, baskı koşullarını karakterize eden bilgiler (baskı makinesi, kağıt vb.) tespit edilmekte ve referans fotoğraf malzemesi elde edilmektedir. Bu bireysel karakterize bilgi temelleri üzerinden yola çıkarak üç farklı renk azaltıcı profil inşa edilmektedir. Bunlar kendi aralarında GCR-/UCR şiddetleri ve renk azaltma dereceleri bakımından (yüksek, orta ve az) ayrılmaktadırlar. Müşteriye özel profil hazırlamanın bir diğer avantajı da, müşterilerin bireysel taleplerinin dikkate alınmasıdır. GMG’nin DeviceLink teknolojisiyle, bilhassa bazı alanlarda ayrı ayrı baskı renk bölgesi düzeltilebilir ve de örneğin GCR-/UCR şiddeti seçici olarak idare edilebilir. Örneğin UCR sayesinde renklerin azaltılması, vucut teni tonlarında veya tekrarlanan renk ayrım işlemlerindeki derin alanlarda yapılan ayarlamalar, GMG’nin DeviceLink teknolojisiyle baskı koşullarının talepleri ve müşteri istekleri ideal bir şekilde birleştirilmektedir. Tüm dünyada matbaalar GMG InkOptimizer’ı başarılı olarak kullanmakta ve hedeflenen bariz maliyet tasarrufunun yanında baskı standardı da istikrara kavuşmaktadır.

Ürün Bilgisi – GMG InkOptimizer

Proses renklerin(CMY)  otomatik olarak azaltılması ve artan baskı kalitesi

Maliyet ve kısa iş teslim süreleri, matbaalarda sürekli artış kaydetmekte ve görünen o ki, gelecekte de bu tablo değişmeyeceğe benziyor. Bu nedenle matbaacılara çözüm olarak:

• İş akışının (Workflow) otomatikleştirilmesi,
• Baskının standart değerlere kavuşmasıyla istikrarın sağlanması ve böylece kalitenin artması,
• Büyük maliyet tasarrufları sağlayıcı adımlar atmak

Bunlar, baskı sektörü için pazarda rekabet edebilme yeteneğini devam ettirecek önemli çözümlerdir.
Burada, eğer bahsedilen ürün çözümlerinin amortisman sürelerinin sadece birkaç ay ile sınırlı olması, asıl memnuniyet verici olan durumdur. GMG InkOptimizer, tam bu şartları yerine getirmekte ve bundan dolayı farklı kulvarlarda hizmet veren matbaalar için olağanüstü ilginç bir çözümdür.

GMG InkOptimizer’ın Çalışma Tarzı
GMG InkOptimizer renkli işlerdeki renkleri tam otomatik olarak azaltan bir yazılım çözümüdür. Yaratıcı renk azaltıcı algoritmaların kullanımıyla, bir DeviceLink (CMYK’dan CMYK’ya) dönüşümü, her fotoğraf veya her sayfa üzerinde kullanılmaktadır. Fotoğtaf üzerindeki renk izlenimi tam doğru bir şekilde muhafaza edilerek, CMY üzerinde renk oranı azaltılır ve eşzamanlı olarak azaltılan CMY yerine siyah oranı yükseltilir.

Giriş= Çıkış
Renkli bölgelerdeki renk azaltılması durumunda, ton değerlerinde kesinlikle siyahlanma meydana gelmez. Her iki fotoğraf (InkOptimizer işlemi uygulanan fotoğraf ile uygulanmayan fotoğraf) arasında, hem densitometrik, hem de görsel kontroller sonucunda Delta E değeri 0 (sıfır) civarında olan bir fark tespit edilmiştir.

Renkleri Azaltma GCR (Grey Color Replacement)
Esasında resimlerde ve sayfalarda uygulanan GCR (Grey Color Replacement) işlemi yeni olmayan bir işlemdir. Asıl proses renkleri, ki bunlar baskıda kullanılan üç renk olan Cyan, Magenta ve Sarı’dan oluşmakta ve bu renkler GCR işlemiyle kısmen siyah tarafından değiştirilmektedir. Eskiden resimler highend scanner’lerde, örneğin Hell veya Crossfield tambur scanner’lerde işleme tabi tutulurdu. Bu çalışma sistemi son yıllarda gittikçe güncelliğini yitirdi. Bugün resimler çok renkli bir yapıdan oluşmaktadır. Sadece derin alanlara siyah ilave edilerek daha doymuş güçlü renklere ulaşılmaktadır. Bu çalışmanın sonucu olarak çok yüksek oranda mürekkep miktarı sayfa üzerinde basılmaktadır.

Müşteriye Özel Profil Hazırlama
Baskıda en iyi sonuçlara ulaşmak için, baskı operatörünün makisine özgü bir profil kullanılan tipik kağıtlar göz önünde bulundurularak hazırlanmak zorundadır. GMG, özel müşteri koşulla için (baskı makinesi, kağıt) üç farklı renk azaltıcı derecede (düşük, orta, yüksek) profiller hazırlamaktadır. Sonuçta baskı operatörü bu üç profil üzerinde farklı testler yaparak, sonuçta hangi renk azaltıcı profilin kullanımları için en uygunu olduğunu keşfedebilmektedir.

En yüksek derecedeki renk azaltıcı profil, her zaman en iyi çözüm değildir. Baskı kağıdı ve kullanıma bağlı olarak, farklı yoğunluktaki renk azaltma işlemleri bir anlam ifade etmektedir. Yüksek seviyedeki bir renk azaltma işlemi, bazı durumlarda derin alanlarında detay ve doymuş renklerde kayıplara yol açmaktadır.

GMG Color Server ve GMG InkOptimizer ile Düzeltilen Baskı Üretimi
Baskı endüstrisi uzun süredir bir devrim geçirmektedir. El işçiliğinin ağır bastığı tekli üretimden, endüstriyelleştirilmiş, otomatikleştirilmiş sonlandırmaya doğru dönüşüm, yavaş ama emin adımlarla devam etmektedir. Giderek artan rekabet ortamında matbaacılar kendi içlerinde, standardizasyon, birim optimizasyonu ve otomatikleştirme gibi konulara yoğunlaşmalıdırlar.

Bir yandan müşteriler kalite ve esnek (flexibl) ürünleri mümkün olduğunca ucuz bir fiyat karşılığında talep etmektedirler. Diğer yandan, şu sıralar kağıt ve baskı mürekkep fiyatlarına zam yapmayı düşünen tedarikçiler bulunmaktadır.

Ayrıca tabaka ofset, dünya çapında en fazla yaygınlaşan baskı yöntemidir, ki bu yüzden rekabet çok daha büyük olmaktadır. Bu nedenle matbaacılar daha bugünden doğru pozisyon almalar ki, yarınlara varlıklarına daha güçlü olarak gösterebilsinler. Buna ya fiyat avantajı üzerinden yüksek bir kalite veya özel bir esneklikle gerçekleştirebilirler. GMG, matbaacıların bu rekabette başarılı çıkmasını ve müşterilerini kalıcı bir şekilde coşturacak en uygun anahtarı sunmaktadır.

GMG Color Server ile GMG InkOptimizer Sheet Fed Offset yazılım çözümleriyle matbaacıların iş akışlarını otomatikleştirme, baskı datalarını standardize ve optime etme imkanları vardır. Bu çözümlerle ilk olarak, maliyet azalmasıyla birlikte baskı kalitesinin düzeltilmesi hedeflenmektedir.

 

 
 
 
 
Üretici firma:
 
( v.3.5.75 ) Copyright © 2018 Dereli Graphic A.Ş. All Rights Reserved. | Bu siteyi kullanmanız; kullanım şartlarını kabul ettiğiniz anlamına gelir.