Anasayfa      |      Tarihçe      |      Vizyon      |      Misyon      |      Teknik Servis      |      İletişim
 
     Cuma, 06 Ağustos 2021
TEMSİLCİLİKLER
Convertech Flint Group
Folex Kodak
3M Praxair
Recyl D.W. Renzmann
Rogers Rotec
Techkon  
   
   
GRAVÜR BASKI PROBLEMLERİ ÇÖZÜM REHBERİ

Yazdır E-posta

GRAVÜR BASKI PROBLEMLERİ ÇÖZÜM REHBERİ

Convertech firmasının gravür baskıda yaygın olarak karşılaşılan sorunlar için hazırladığı bu problem çözme rehberinde, ayrıntılı bir analiz yapılmıştır. Her bir bilinmeyen için olası nedenler ve çözümleriyle ilgili kısa tanımlar verilmiştir. Buna rağmen eğer cevaplanmamış sorularınız olursa, uzmanlarımıza sormak için lütfen bize danışınız.

AŞINMA

Nasıl Anlaşılır: Silindir Yıpranması.
                        Sıyırıcı bıçağın yıpranması.
 
NEDENÇARE 
1. Zayıf yayılım.1. Mürekkebi tekrar karıştırın.
2. Özel pigment.2. Daha iyi pigment seçimi.
3. Yabancı madde.3. Mürekkebi filtreleyin.
4. Yumuşak krom & ya da bakır.4. Silindiri tekrar yapın.
5. Aşırı bıçak basıncı.5. Bıçak basıncını azaltın.
6. Aşındırıcı mürekkep.6. Mürekkep üreticisine danışın.

YAPIŞKANLIK
Nasıl Anlaşılır: Mürekkep ya da vernik birbiriyle ya da baskı malzemesiyle bağdaşmaz. 
NEDENÇARE
1. Uygun olmayan inceltici kullanımı..1. Uygun inceltici için mürekkep üreticisine danışın.
2. Mürekkep tabakası iyileştirilmemiş (uygun değil).2. Kurutucu sıcaklığını arttırın.
3. Uygun olmayan mürekkep kullanımı.3. Mürekkep üreticisine danışın.

YIĞILMA
Nasıl Anlaşılır: Mürekkep, tekrar sarım yapan bobin malzemenin arkasına yapışır. 
NEDENÇARE 
1. Kurutucu sıcaklığı çok düşük.1. Kurutucu sıcaklığını kontrol edin.
2. Baskı hızına gore inceltici çok yavaş.2. Daha hızlı inceltici madde kullanın.
3. Solvent kalıntıları mevcut.3. Uygun solvent dengesini kullanın. Yüzey kuruluğunu kontrol edin.
4. Geri sardığında web çok sıcak.4. Web sıcaklığını düşürün, soğuk merdaneler kullanın.
5. Aşırı sarım basıncı.5. Web gerilimini ayarlayın.
6. Mürekkep çok yumuşak.6. Mürekkep üreticisine danışın.

KIZARMA
Nasıl Anlaşılır: Basılan mürekkep süt beyazı bir görünüme sahiptir. 
NEDENÇARE
1. Yanlış dengelenmiş inceltici.1. Dengelenmiş inceltici kullanın.
2. Nem çok yüksek.2. İncelticiye yavaşlatıcı solvent ekleyin.
3. Mürekkep suyla, vb. karışmış.3. Mürekkebi kullanmayın-mürekkep üreticisine danışın.


ÖRÜMCEK AĞI
Nasıl Anlaşılır: Bıçak üzerinde örümcek ağı gibi bir yapı oluşur, merdane forsa basıncını&fırını etkiler. 
NEDENÇARE
1. Mürekkep doyumsuzluğu.1. Mürekkep tıkanması için boruları kontrol edin.
2. Kurutucuda dengesizlik.2. Düşük negatif basınç için hava akışını ayarlayın.
3. Kurutucunun hava hızı çok yüksek.3. Kurutucudaki hava akışını düşürün.
4. Mürekkebin çok hızlı kuruması.4. Yavaşlatıcı.
5. Mürekkep akışkanlığı çok yüksek.5. Akışkanlığı düşürün.


KURUMA
Nasıl Anlaşılır: Zayıf baskı. Renk yoğunluğu açıktan koyuya doğru değişir. 
NEDENÇARE
1. Mürekkep çok hızlı kuruyor.1. Silindiri temizleyin. Yavaşlatıcıyla mürekkebi geciktirin.
2. Mürekkep akışkanlığı çok yüksek.2. Akışkanlığı düşürün.
3. Mürekkep akıcı değil.3. Saf katkı maddesi ekleyin.
4. Silindirde hava üflemesi.4. Negatif basınç için kurutucuyu dengeleyin.
5. Zayıf sıyırma.5. Sıyırıcı bıçağı ayarlayın.
6. Çok fazla forsa basıncı.6. Etkili forsa basınç ayarlarını düzeltin.
7. Mürekkebin karışması.7. Yeni mürekkeple değiştirin.


KÖPÜRME
Nasıl Anlaşılır: Mürekkep yüzeyinde hava kabarcıkları bulunur. 
NEDENÇARE 
1. Havanın mürekkep içinde kalması.1. Yokluğu önlemek için mürekkep haznesi içindeki mürekkep miktarını arttırın.
2. Yavaş pompalama ve akışkanlık uygulaması.
3. Önerilen köpük gidericiyi kullanın.


SİS EFEKTİ ya da TONLAMA
Nasıl Anlaşılır: Görüntü olmayan yerde, mürekkebin çok açık ve düzensiz transferi. 
NEDENÇARE
1. Bıçak basıncı çok hafif, bıçak açısı çok düz.1. Bıçak basıncını arttırın&bıçak açısını keskinleştirin.
2. Sıyırıcı bıçak üzerinde zayıf bıçak ucu.2. Bıçağı değiştirin-bilenmiş lamella tipi bıçak kullanın.
3. Mürekkebin bıçak dibinde kuruması.3. Bıçağı iyice temizleyin ya da değiştirin.
4. Görüntü olmayan yerlerdeki mürekkebin bıçak ve baskı arasında kurumaması.4. Merdaneye hava tutarak bıçağı uzaklaştırın.
5. Pürüzlü silindir.5. Elle cilalama ya da tekrar kromlama.


BASKI HATALARI
Nasıl Anlaşılır: Zemin alanlar, mürekkebin transfer olmadığı rastgele yerleri gösterir. Baskı sürecinde noktalar kaybolur. 
NEDENÇARE
1. Pürüzlü baskı malzemesi.1. Forsayı arttırın.
2. Kısmen tıkalı silindir.2. Solvent&madeni pirinç fırçasıyla gravürü ovun.
3. Forsa çok az.3. Baskı forsasını yükseltin.
4. Mürekkep yokluğu.4. Mürekkebi veren malzemenin akışkanlığını arttırın.
5. Hasarlı ya da çukurlu baskı merdanesi.5. Tekrar bileyin ya da baskı merdanesini değiştirin.
6. Mürekkep içerisinde tanecikler var.6. İyi mürekkep filtresiyle mürekkebi süzün.
7. Aşırı köpüklenme.7. Köpüklenme çarelerine bakın.


BASKIDA DALGALANMA
Nasıl Anlaşılır: Zemin alanlar renk değişikliğine uğrarlar-benekli şekiller. 
NEDEN ÇARE
1. Akışkanlık çok düşük.1. Yeni mürekkeple akışkanlığı arttırın.
2. Pigment seçimi.2. Renk uyumu için daha iyi pigment kombinasyonu.
3. Mürekkep akışkanlığı çok düşük-mürekkep akıcı değil.3. Pigment katkı maddesi ekleyin.
4. Silindir çok alçak ya da yıpranmış.4. Hiçbir hazır çözüm yoktur,silindiri değiştirin.


ARA MERDANEYLE DENGELEMEK
Nasıl Anlaşılır: Basılan resim ara merdaneye transfer edilir. 
NEDENÇARE 
1. Mürekkep çok yavaş kuruyor.1. Daha hızlı inceltici karışım kullanın.
2. Mürekkep akışkanlığı çok yüksek.2. Akışkanlığı azaltın.
3. Kurutucu sıcaklığı çok düşük.3. Kurutucu sıcaklığını ve hava hızını arttırın.
4. Web sıcaklığı çok yüksek.4. Kurutucu sıcaklığını düşürün.
5. Mürekkep sertliğini kaybetmiş.5. Yapıştırıcılığı olmayan katkı maddeleri için mürekkep üreticisine danışın.
6. Baskı malzemesi için yanlış .mürekkep.6. Mürekkep üreticisine danışın.


ZAYIF MÜREKKEP KABULÜ
Nasıl Anlaşılır: Üstüne basılan renk, önce basılan rankle karışır veya içine nüfuz eder. 
NEDENÇARE
1. İlk basılan mürekkep kurumaz.1. Kurutucu sıcaklığını ve hava hızını arttırın.
2. Üstüne basılan mürekkep, ilk basılan mürekkebe nüfuz eder.2. Hızlandırıcı karışımını azaltmak için mürekkep üreticisine danışın. Farklı mürekkepler birbirine karışmıştır.
3. Üstüne basılan mürekkep, ilk basılan üzerine transfer olmaz ya da tutunamaz.3. Kurutucudan geçen 1. mürekkebin kurumasını dengelemek için uygun yavaşlatıcı ve geciktirici kullanın.


İĞNE DELİKLERİ
Nasıl Anlaşılır: Basılmış alanda küçük renksiz noktacıklar. 
NEDEN ÇARE
1. Akışkanlık çok düşük.1. Yeni mürekkeple akışkanlığı arttırın.
2. Pigment seçimi.2. Renk uyumu için daha iyi pigment kombinasyonu.
3. Mürekkep akışkanlığı çok düşük-mürekkep akıcı değil.3. Pigment katkı maddesi ekleyin.
4. Silindir çok alçak ya da yıpranmış.4. Hiçbir hazır çözüm yoktur,silindiri değiştirin.


SÜRTÜNME veya SIYIRMA
Nasıl Anlaşılır: Kuruyan mürekkep basılmış ürünü siler.
NEDENÇARE
1. Mürekkebin uygunsuz biçimde kuruması.1. Kurutucu sıcaklığını ve hava hızını arttırın.
2. Mürekkep çok yumuşak.2. Mürekkep üreticisinin tavsiye ettiği katkı maddelerini kullanın.
3. Yetersiz balmumu ya da kaygan bileşik.3. Balmumu katkı maddeleri için mürekkep üreticisine danışın.


TRAMLAMA
Nasıl Anlaşılır: Hücrenin açık (belirli) şablonu-Mürekkep akıcı değil.
NEDENÇARE 
1. Mürekkep akışkanlığı çok yüksek.1. Önerilen azaltıcıyla akışkanlığı düşürün.
2. Mürekkep, aniloks hücrelerinde kuruyor.2. Silindir üzerine hava gelmesini önlemek için kurutucuyu negative basınca ayarlayın.
3. Baskı yüzeyi için yanlış mürekkep.3. Uygun mürekkep için mürekkep üreticisine danışın.
4. Mürekkebin yabancı maddeyle kirlenmesi.4. Sistemi tamamen temizleyin ve yeni mürekkeple başlayın.
5. Silindir yıpranmış ya da hücre duvarları çok geniş.5. Silindiri tekrar yapın.
6. Mürekkep yokluğu.6. Mürekkep akışını hızlandırın, içteki kapı (tavayı) yükseltin.


KARLANMA
Nasıl Anlaşılır: Basılmamış alanlardaki rastgele (dağınık) lekeler, mürekkep depolayarak, baskıda nokta kayıplarını gösterir.
NEDENÇARE
1. Mürekkep çok hızlı kuruyor.1. Yavaşlatıcıyı geciktirin.
2. Mürekkep akışkanlığı çok yüksek.2. Akışkanlığı düşürün.
3. Pürüzlü birikim.3. Forsayı arttırın.
4. Silindir tıkanmış.4. Silindiri iyice ovarak temizleyin.
5. Silindir aşınması.5. Silindiri değiştirin.


DURAĞAN
Nasıl Anlaşılır: Basılmış alandan başlayarak mürekkebin ince çizgilerinin değişik yönlerde oluşması. 
NEDENÇARE
1. Mürekkep akışkanlığı çok düşük. 1. Yeni mürekkeple akışkanlığı yükseltin.
2. Webde elektrik.2. Duvak teli ya da statik çubuk kullanın.
3. Düşük nem teması.3. Nem eklemek için buhar jenaratörü kullanın.


ÇİZGİLENME (SERT)
Nasıl Anlaşılır: Görüntü olmayan yerlerde farklı yoğunluktaki çizgiler. Bu durum sürekli ya da aralıklarla olabilir. Çizgiler, bıçaklar salınım yaptıkça oluşur. 
NEDENÇARE
1. Silindir yüzeyi üzerinde aşınma ya da bozukluk.1. Silindiri tekrar cilalayın.
2. Yıpranmış ya da körleşmiş sıyırıcı bıçak.2. Sıyırıcı bıçağı bileyin ya da değiştirin.
3. Çözünmeyen tanecikler.3. Filtreleyin ya da yeni mürekkeple değştirin. 


ÇİZGİLENME (YUMUŞAK)
Nasıl Anlaşılır: Görüntü olmayan yerlerde ortaya çıkan oldukça geniş çizgiler. Çoğunlukla sistematik olmayan örneklerdir.
NEDEN ÇARE
1. Mürekkep kirliliğinin sebep olduğu sıyırıcı bıçağın arkasındaki yumuşak tanecikler.1. İyi filtreyle bıçağı temizleyin ya da mürekkebi değiştirin (Tam yıkama sistemi).
2. Aşırı mürekkep.2. Köpüklenme için çözüm bulun.
3. Hasarlı sıyırıcı bıçak.3. Sıyırıcı bıçağı değiştirin.
4. Takip eden kenar tasarımı üzerinde yıpranmış hücre duvarları.4. Silindiri değiştirin.


BOBİN DALGALANMASI
Nasıl Anlaşılır: Web’in hareket yönünde dalgalı baskı şablonu.
NEDENÇARE 
1. Mürekkep akışkanlığı çok düşük.1. Akışkanlığı arttırın.
2. Katı madde çok düşük.2. Yüksek katı katkı maddesi ekleyin.
3. Mürekkep kirlenmiş.3. Mürekkebi değiştirin.
4. Çok fazla forsa4. Forsa basıncını azaltın.
5. Aşınmış silindir, hatalı kazıma.5. Silindiri değiştirin.
6. Mürekkep, baskı yüzeyini ıslatmaz. 6. Mürekkep üreticisine danışın.
 
 
< Önceki   Sonraki >
( v.3.5.75 ) Copyright © 2021 Dereli Graphic A.Ş. All Rights Reserved. | Bu siteyi kullanmanız; kullanım şartlarını kabul ettiğiniz anlamına gelir.