Anasayfa      |      Tarihçe      |      Vizyon      |      Misyon      |      Teknik Servis      |      İletişim
 
     Cuma, 20 Temmuz 2018
TEMSİLCİLİKLER
Convertech DAY
Eae EPPLE
Ferag Flint Group
Folex GMG Color
KBA Kodak
3M Perfecta
Praxair Recyl
D.W. Renzmann Rogers
Rotec Techkon
Q. I. Press Control  
DİJİTAL BASKIDA YENi STRATEJİLER VE YATIRIMLAR

Yazdır E-posta

Cafer KÖROĞLU
Matbaa Mühendisi


DİJİTAL BASKIDA YENİ STRATEJİLER VE TEKNOLOJİK GELİŞMELERE UYUMLU YATIRIM

Dijital baskı, kitle iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi ve piyasa koşullarının farklı beklentilerine pratik çözümler sunarak avantajlı bir konuma yükselmiştir.  Dijital baskı deyince bugün akla ilk gelenler: Kısa iş teslim süresi, kişiye  özel baskı ve ağ bağlantısı şeklinde sıralanabilir. Bu baskı yöntemi müşterilere alternatif çözümler sunmakla birlikte, özellikle küçük tirajlı işlerde kayda değer oranlarda ekonomik avantajlar sağlamaktadır.

Baskı kalitesi olarak, klasik ofset baskının alışılmış sonuçlarına gün geçtikçe yaklaşılmaktadır. Dijital baskı ürünleri ara iş basamakları olmaksızın hazırlandığından işletmeye önemli miktarda zaman kazandırmaktadır.

Online üretim işlemleri yayınlanacak işlerin derhal basılmasını olanaklı kılmaktadır. Böylece basılacak işler veri tabanında olduğu gibi güncel ve hedef kitleye uygun yapısal özelliktedir.

Dijital baskıdaki potansiyel ve şanslar

İletişim sektörü şu sıralar geçiş dönemini yaşamaktadır. İşletme, müşteriler, matbaa endüstrisine hizmet veren kuruluşlar, medya evleri ve reklam ajansları diyalog içerisinde yönlerini yeniden tayin etmek zorundadırlar.

Karşılıklı pazarlama (interactives Marketing), diyalog eksenli iletişim stratejileri ve doğru zamanda veri transferi gerektirir. Karşılıklı pazarlama: Önemli medya ve iletişim şekillerini  karşılıklı olarak birbirlerine bağlayan öğretidir.

Sürece dahil olan bütün kesimler için bu şu anlama gelmektedir: Baskı hizmeti verenler, reklam ajansları ve müşterilerin daha esnek yapıda olmaları gerekmektedir. Ayrıca etkin çözümlerin yanında kalıcı bir optimalleşme, sağlam iletişim süreçlerinde icra edilmelidir. Bu anlamda belirlenecek yeni stratejiler kısaca şöyle özetlenebilir : Dijital baskıcılar böyle bir ortamda danışman rolünü üstlenerek yeni hizmetlerini aktif bir şekilde satmalı ve panoramasına müşteri yararına karşılıklı pazarlama stratejilerini taşımalıdırlar.

Dijital baskı sadece tekniğe değil, bilakis her şeyden önce pazarlamadaki yeni stratejilere(know- how)’ de ihtiyaç duymaktadır. Dijital baskı sektörde varolan yeni ‘karşılıklı pazarlama’(interactive Marketing) felsefesini desteklemek zorundadır.

Kişiye özel baskı imkanı

Günümüzde yeni tüketim alışkanlıkları sonucu kişiye özel baskı talebi hızlı bir şekilde artış göstermektedir. Dijital baskı bu alandaki ihtiyaçlara düşük maliyetleri ile cevap vererek avantajlı bir konuma yükselmiş oldu. Kişiye özel ve değişebilen içeriklerin basımı dijital baskıya olan yönelişi gittikçe hızlandırmaktadır.

Daha önceleri sadece fotokopi makinesi olarak algılanan dijital baskı makineleri, bugün teknolojik gelişmelerde fazlasıyla nasibini alarak alternatif bir baskı yöntemi haline geldi. İlave donanımlar ve yazılım desteğiyle baskı ve baskı sonrası çözümleri (lak,akıllı renk çözümleri, farklı baskı malzemelerine baskı yapabilme özelliği, kesme, tel dikiş vb.) tek makinede yapmak mümkün hale geldi. Böylece bireye özel, düşük tirajlı nitelikli baskı işlerini uygun rakamlarla basabilmek artık rüya olmaktan çıkmış oldu. Bu alandaki talep büyümesi önümüzdeki yıllarda dijital baskının sektördeki pazar payını ciddi oranda arttıracaktır.

Dijital baskıya özel çözüm önerileri

Basım sektörünün yapısı teknolojik gelişmelere paralel olarak büyük bir dönüşüm geçirmektedir. Global dünya pazarındaki yüksek canlılık sonucu yeni beklentilere bir dizi çözüm sunulmaktadır.

- Küçük tirajlı işlerin daha kısa bir sürede teslim edilebilir olması,
-  Basılacak işlere ait verilerin elektronik dağıtım ile ‘yerinde baskı’ yapılarak zaman ve lojistik bakımından önemli avantajların elde edilmesi,
- Baskı öncesi, baskı ve lojistik arasında güçlü entegrasyon sağlanması ve bu çerçevede dijital baskıda içerik hazırlığının gittikçe artan bir anlam kazanması,
- Bu süreçte dijital baskının baskısız medya (internet, tv vs.) ile yakın bir temas içerisine girmiş olması, karşılıklı pazarlama stratejilerini destekleyici bir unsurdur.

Dijital baskı tekniğinin  yeni eğilimleri yüksek baskı kalitesi, yüksek baskı hızı, daha fazla renk (öne çıkan renkler, firma renkleri vb.) şeklinde sıralanabilir. Bunlara ilaveten sayfa başına düşük birim fiyat,  baskı sonrası karmaşık işlemlere güçlü entegrasyon, esneklik ve çok yönlü baskı makinelerinin geliştirilmesi planlanmaktadır.

Bireysel olarak oluşturulan içerikler alışılagelen yüksek resim kalitesi ile birleştirilerek, hızlı, esnek ve hedef kitleye uygun yapıda hazırlanmaktadır. Dijital baskı alanındaki hedef kısaca şu cümle ile özetlenmektedir: Önemli baskı metinlerini güncel, albenili ve kişiye özel formda ulaşılabilir yaparak, önemli bilgi taşıyıcısı olan dijital baskı vasıtasıyla baskı işleri vazgeçilmez bir yapıya kavuşacaktır.

Dijital baskının dünya pazarındaki iş hacmi 2004 yılında 30 milyar euro seviyesinde iken, bu rakamın 2008 yılının sonunda 100 milyar euro seviyelerine yükseleceği tahmin edilmektedir. Özellikle ‘drupa 2008’ fuarında dijital baskı makinelerinin ağırlıklı olarak yer alması beklenmektedir.

İhtiyaçlara tam uygunluk göstermeyen, muhtemelen bazı özellikleri  kullanılmayacak ve modüler bir yapıda olmayan böylesi makinelere ayrılacak bütçe doğru bir karar olmayacaktır.  Bu alanda yatırım yapmayı düşünen girişimcilerin gelişen teknolojiyle bütünleşebilecek, özel beklentilerle paralel büyüyen bir makineye yatırım yapmaları menfaatlerine olacaktır.

İş hacminizi modüler yapılı Kodak NexPress 2100 plus ile genişletin

Kodak NexPress 2100 plus renkli dijital baskı makinesi, kaliteli, güvenli, istikrarlı ve modern özellikleriyle bilinen NexPress makinesinin temelleri üzerine kurulmuştur. Üretim sınıfı olarak, bir makinenin sağlamlığını bir yazıcının esnekliğiyle birleştiren NexPress 2100 plus, endüstri odaklı bir kararlılıkla daha yoğun ve daha etkin bir şekilde yüksek kaliteli baskılar üretir. Böylece müşteri memnuniyetiyle birlikte, yeni müşterilerin kazanımı ve yüksek kar oranlarının elde edilmesi sağlanır.

Makinenizi  kendiniz tasarlayın

NexPress dijital baskı makinesinin tamamen modüler tasarımı, işlerinizi ve baskı ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde yapılandırılabilir. Ekstra eklenen besleme veya çıkış üniteleri baskı makinenizin kağıt kapasitesini arttırır. İşe artı değerler katmak için makinenin ön kısmına Kodak NexStation IV donanımı eklenerek çok iddialı yüksek kaliteli baskı sonuçları elde edilir. 5. renk ünitesi ile yapılandırılan bir Kodak NexPress baskı makinesiyle ilave gelir kaynakları ve yeni müşteriler çekmeyi sağlayan spot renk kullanımı, filigran baskı, yüksek kaliteli lak uygulamalarını gerçekleştirmek mümkündür. NexPress 2100 plus baskı makinesinin modüler özelliği, makinenizi ihtiyaçlarınıza göre tasarlama ve ihtiyaçlarınız değiştiğinde de makinenizi yeniden dizayn etme imkanı sağlar. Zaten bu değişiklikler teknolojik gelişmelere paralel olarak kaçınılmaz bir hal almaktadır. NexPress ihtiyaçlarınıza orantılı olarak büyür.

Tek makine ile komple çözüm

NexPress 2100 plus dijital baskı makinesi baskı altı malzeme türleri, ebatları, ağırlık ve kalınlıkları konularında piyasa lideridir. Kuşe veya 1. hamur kağıtlar, dokulu kağıtlar, etiketler, sentetik ve transparan malzemelere baskı yapılabilir. Hesap özetleri, faturalar, teknik belgeler için düşük gramajlı baskı malzemeleri kullanılmaktadır. Diğer yandan işletme içi baskı işleri ve ambalaj için yüksek gramajlı kağıt tercih edilmektedir. Bunlara ilaveten en geniş tabaka ebatlı poster ve kitap kapakları gibi rekabet konusu olan uygulamalar da kolaylıkla yapılabilmektedir. NexPress 2100 plus dijital baskı makine çözümleri ile artık müşterilerinize hayır demek zorunda kalmayacaksınız.

Çalışma süresi ve işletme giderlerini kontrol

NexPress 2100 plus dijital baskı makinesi benzersiz bir kullanışlılık seviyesinde tasarlanmıştır. 40’ın üzerinde kullanıcı tarafından değiştirilebilen parçalar (ORC) ve sarf malzemeleri makine kullanımını kolaylaştırmakla birlikte teknik servis gereksinimini ciddi oranda azaltmaktadır. Ayrıca makine üzerinde bilgi tabanlı arıza arama sistemiyle de donatılmıştır.Bu eşsiz servis modeli, operatöre parçaların kullanım yönetimi, çalışma süresini en üst seviyelere getirme ve verimliliği arttırma imkanı sağlar. Daha yüksek üretkenlikle, kar oranınız artar ve işiniz için daha büyük bir rekabet gücü sağlanmış olur. 

 

 

Kodak NexPress 2100 plus renkli dijital baskı makinesi

Baskı Makinesi Özellikleri
Baskı Hızı ( tek yüz 4/0 ve ya 5/0 )4200  A4 sayfa / saat
3840  C4 sayfa / saat
2880  B4 sayfa / saat
2100  A3 sayfa / saat
1920  B3 sayfa / saat

Ön/ Arka baskı hızı (4/4 veya 5/5) tek yüz baskı hızının yarısı kadardır.
Baskı TeknolojisiKuru elektrofotografik, 600 dpi, multi-bit
Basılabilir AlanMaksimum 340 x 510 mm.
Baskı Malzemesi Ebatları
Max. ebat: 356 x 520 mm (A x B)

Min. ebat: 279 x 200 mm (A x B)

A (min-max): 279 –
356 mm
B (min-max): 200 – 520 mm
Kağıt Ağırlığı60 g/m2 – 350 g/m2 hamur kağıt
80 g/m2 – 350 g/m2 kuşe kağıt
Baskı Malzemeleri

Kağıt: hamur kağıt, mat kuşe, parlak kuşe, ekstra sıvanmış kuşe ve yüzeyi dokulu kağıt, odunsuz kağıt, geri dönüştürülmüş kağıt, standart ofset kağıtlarından geniş bir yelpazeyi içermektedir.

Özel Yüzeyler: hamur kağıt, mat kuşe ve parlak kuşe etiketler, transparanlar ve önerilen opak folyolar.

Çoklu Besleme Sistemi1000 sayfalık besleme*: 100 mm istif yüksekliği

4500 sayfalık besleme*: 450 mm istif yüksekliği
Standart Çıkış200 mm istif yüksekliğine kadar
Makine Boyutları (L x W x H)
· Standart çıkış üniteli
· Opsiyonel yüksek kapasiteli çıkış üniteli
 
5651 x 2045 x 1759 mm
6036 x 2045 x 1769 mm
Makine Ağırlığı
· Standart çıkış üniteli
· Opsiyonel yüksek kapasiteli çıkış üniteli
 
3643 kg.
3873 kg


Modüler Seçenekler/Aksesuarlar
5. Renk Ünitesi

Kodak NexPress 5. renk ünitesi
·          Kodak NexPress Intelligent Colour
·          Kodak NexPress Intelligent Coating
·          NexGlosser ile  Intelligent Glossing

Ek Besleme1000 sayfalık besleme*: 100 mm istif yüksekliği

4500 sayfalık besleme*: 450 mm istif yüksekliği
Yüksek Kapasiteli Çıkış (1 veya 2 ünite)Ana kapasite 500 mm istif yüksekliğine kadar

Prova kapasite 50 mm istif yüksekliğine kadar

Kağıt çekmecesi
Yazlım ve Donanım
Kodak NexStation IV 
Hız Yükseltme2100 A3 sayfa/saat olan baskı hızı, donanım ve yazılım bileşenleri ile 2500 A3 sayfa/ saat hızına yükseltilir.
Ek Kağıt ÇekmecesiEk fonksiyonlar için isteğe bağlı kağıt çekmecesi


Bitirme Çözümleri
İsteğe bağlı in-line kitapçık yapımıBaskı makinesinin hızında çalışır
İsteğe bağlı near-line Kodak NexGloser laklama ünitesi69-90 G20 laklama derecesinde dakikada 35 A4 tam sayfa laklama yapar.

      * ölçümler 100 g/m2’lik kağıtlarla yapılmıştır.

 
< Önceki
( v.3.5.75 ) Copyright © 2018 Dereli Graphic A.Ş. All Rights Reserved. | Bu siteyi kullanmanız; kullanım şartlarını kabul ettiğiniz anlamına gelir.