Anasayfa      |      Tarihçe      |      Vizyon      |      Misyon      |      Teknik Servis      |      İletişim
 
     Cumartesi, 19 Ocak 2019
TEMSİLCİLİKLER
Convertech DAY
Eae EPPLE
Ferag Flint Group
Folex GMG Color
KBA Kodak
3M Perfecta
Praxair Recyl
D.W. Renzmann Rogers
Rotec Techkon
Q. I. Press Control  
GMG COLORPROOF DİJİTAL PROVA SİSTEMİ KULLANILARAK ICC PROFİLİNİN OLUŞTURULMASI

Yazdır E-posta

GMG COLORPROOF DİJİTAL PROVA SİSTEMİ KULLANILARAK

ICC PROFİLİNİN OLUŞTURULMASI


CREATING ICC PROFILE BY USING GMG COLORPROOF DIGITAL PROOFING SYSTEM

Bilge Nazlı Altay1, Dr. Penny Bennett2, Dr. Sinan Sönmez3, Levent Fırat Ersoy4

 

1 Teknik Destek ve Satış, Dereli Graphic Matbaa Malz. San. ve Tic. AŞ., Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır
2 California Polytechnic State University, Graphic Communication Department
3 Marmara Üniversitesi, Teknik Eğt. Fak., Matbaa Eğitimi Bölümü
4 Teknik Satış ve Destek, Dereli Graphic Matbaa Malz. San. ve Tic. AŞ.

 ABSTRACT

One of the biggest problems facing printing companies today is that advanced technology equipment doesn’t allow the customer to see the color of real printing from a color proofing device.  To ensure customer satisfaction, most printing companies re-print the job as a result. It creates very large financial losses for the printing companies and the national economy. The main reason for this problem is that the printing companies directly get the proof results, without using the proofing software that was developed for this purpose.

Printing companies could get the right colors at the proofing stage as just the printed colors by using the proofing software offered by today’s technologies, and could get the customers approval for proofs that accurately match the real printing.

Printing companies need the proofing software, the proof papers supported by the software, an output device, and a color measurement tool to set up the color proofing system. They can create their own profiles, or can use the ready profiles that are built into GMG ColorProof Software, such as ISO, SWOP, etc. They can convert the profiles to ICC profiles and use them for soft proofing that simulate the printed color on the computer.
This paper covers the creation of an ICC profile. First, the linearization of the printer is made and then the profile is created. The proof is printed and the colors are compared with the result of the real printing.

Key word: digital proofing system, ICC profile, color management


ÖZET

Bugün matbaa işletmelerinin karşılaştıkları en önemli problemlerden biri, ileri teknolojik donanıma sahip cihazların, bir renk prova cihazından müşterinin gerçek baskı renklerini görmesine imkan vermemesidir. Müşteri memnuniyeti sağlamak için, çoğu matbaa sonuç olarak işin baskısını tekrarlamaktadır.

Bu da matbaa işletmelerinin ve ülke ekonomisinin çok büyük maddi kayıplar vermesine neden olmaktadır. Bu problemin asıl önemli nedeni, matbaa işletmelerinin bu amaç için geliştirilmiş prova yazılımlarını kullanmadan, direkt olarak prova cihazından çıkış almalarıdır.  Matbaa işletmeleri, doğru renkleri günümüz teknolojilerinin sunduğu prova yazılımları kullanılarak prova aşamasında elde edebilir ve gerçek baskıyla birebir uyuşan bu provalarla müşterilerden prova için onay alabilir.

Firmaların böyle bir sistemi kurabilmesi için, bir prova yazılımına, yazılımın desteklediği prova kağıdına, çıkış cihazına ve renk ölçüm cihazına ihtiyaçları vardır. Matbaa işletmeleri GMG ColorProof yazılımıyla hazır olarak gelen ISO, SWOP v.b. standart profillerinin yanı sıra, kendi işletmesinin özel baskı profillerini oluşturulabilmektedir. Hazırladıkları profili, GMG ColorProof yazılımıyla ICC profiline dönüştürebilir ve baskının ekran simülasyonu (soft proof) için kullanabilir.

Yapılan çalışmada GMG ColorProof programıyla, ICC profil oluşturma anlatılmıştır. İlk olarak yazıcı linerizasyonu yapılmış, ve sonrasında baskı profili hazırlanmıştır. Hazırlanan profilden prova alınarak, gerçek baskıyla karşılaştırılmıştır.


Anahtar Kelime: dijital prova sistemi, ICC profili, renk yönetimi


1. GİRİŞ
Prova yazılımları, ofset, fleksografik, gravür gibi baskı sistemlerinde yaygın olarak kullanılan; gerçek baskı renklerini simüle ederek, kalıp hazırlama işlemlerine geçmeden önce işin son kez renk ve tipografik anlamda kontrol edilmesini sağlayarak, baskı sonrasında müşteri ile yaşanabilecek anlaşmazlıkların önüne geçilmesine yardımcı olmaktadır. Müşteriden “basılabilir” onayı yine bu yazılımlar kullanılarak elde edilen prova çıktıları üzerinden alınmaktadır. Günümüz teknolojileri kullanılarak üretilen prova yazılımları, ISO, SWOP gibi hazır baskı profillerinin kullanılmasına ve matbaa firmalarının kendi matbaa makinelerine ait tramsız ve tramlı olmak üzere iki şekilde profil hazırlamalarına imkan vermektedir. Matbaada kullanılan her bir baskı malzemesi çeşidi için ayrı ayrı profil hazırlanabilmektedir. Burada önemli olan baskı profili hazırlanırken uygulanan baskı şartlarının, daha sonra gerçekleştirilecek baskılarda da aynı olmasını sağlamaktır.

 

2. YAZICI KALİBRASYONU
GMG ColorProof dijital prova sistemiyle baskı profili hazırlama işlemine öncesinde yapılması gereken yazıcı kalibrasyonu işlemine geçmeden önce programın yazıcı ayarları bölümünden baskı kafasının tıkalı olup olmadığını kontrol etmek için nozzle testi yapmak gerekmektedir.


Image
Resim 1. GmG ColorProof yazıcı özellikleri penceresi
Nozzle testi sonrasında “Calibrate” seçeneği ile yazıcı linerizasyonu işlemine geçilir. Bu işlem renk tutarlılığının devamlı olarak sağlanması açısından son derece önemlidir. Kalibrasyon işleminde kullanılan yazıcı türü, prova baskı kağıdı türü ve gramajı, kullanılan spektrofotometre cinsi, ve çalışılmak istenen deltaE aralığı mutlaka programda doğru bir şekilde seçildikten sonra test skalasının çıktısı alınmalıdır.
 
Image
Resim 2. GmG ColorProof yazıcı kalibrasyonu sihirbazı

Basılan test skalası, spektrofotometre ile ölçülerek değerler programa otomatik olarka girilir. GmG ColorProof dijital prova yazılımı, prova çıktısının belirtilen deltaE değerleri arasında olup olmadığını otomatik kontrol eder ve kullanıcıyı kırmızı ya da yeşil renk göstererek yönlendirir. Kırmızı, linerizasyon işleminin tekrar edilmesini gerektiğini, yeşil renk ise linerizasyon işleminin tamamlandığını ifade eder.
Image
Resim 3. GmG ColorProof yazıcı kalibrasyonu sihirbazı deltaE değerleri penceresi

 

3. BASKI PROFİLİNİN HAZIRLANMASI
GMG ColorProof Profile Editor programının genel ayarlar bölümünden istenen deltaE bilgisi sıfır olacak şekilde, kullanılacak olan spektrofotometre cinsi, gerçek baskıda kullanılan test skalası bilgileri girilmelidir. 
Image
Resim 4. Profile Editor genel ayarlar penceresi


Baskı profili hazırlama işlemine geçmeden önce Profile Editor programına hazırlanmak istenen profil cinsi (tramlı veya tramsız), yazıcı modeli; kullanılan yazıcı, prova baskı kağıdı türü, gramaj ve ölçüm cihazına göre gamut bilgisi ve son olarak baskısı yapılmış olan test skalası bilgisi girilmelidir.
    

Image
Resim 5. Profile Editor yeni profil hazırlama penceresi
Profilini hazırlanmak istenen baskı makinesinde, istenen baskı malzemesiyle yapılmış test baskı skalasının renk değerleri spektrofotometre ile okunarak hedef değer olarak programa kaydedilir. Kaydedilen bu profille, aynı test skalasının prova çıktısını alınır. Alınan prova test skalası tekrar spektrofotometre ile okunarak programa renk bilgileri girilir.
Image
Image
Resim 6. ECI 2002 CMYK test baskı skalası
Image
Resim 7. Hedef renk değerler ve prova baskı renk değerleri penceresi

 

Profile Editor programı okutulan hedef renk değerleri ve prova baskı renk değerlerini hesaplar, deltaE farklılıklarını tespit eder ve genel değerlendirme sonucunu yine deltaE cinsinden istatistikler penceresi altında gösterir. DeltaE değeri 1’in altına indiğinde baskı profili oluşturma işlemi tamamlanır.
Image
Resim 8. Ortalama deltaE değeri (0,42)

 

4. BASKI PROFİLİNİN ICC PROFİLİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
GMG ColorProof prova yazılımıyla baskı profilinin ICC profiline dönüştürme işlemi oldukça pratiktir. Profile Editor programında hazırlanan .mx4 uzantılı baskı profili açılarak elde edilen renk değerleri Import/Export sekmesinde gamut dosyasına çevrilir. Hazırlanan yeni dosya, gamut sekmesine yüklendikten sonra, “Export CMYK Output Intent ICC” seçeneğiyle ICC profiline dönüştürülmüş olur.

 

Image
Resim 9. Baskı profilinin gamut dosyasına dönüştürülmesi

Image
Resim 10. Gamut dosyasının programa yüklenmesi 
Image
Resim 11. Baskı profilinin ICC Profiline dönüştürülmesi

 

5. SONUÇLAR
Baskı sonrasında müşteri ile yaşanabilecek renk anlaşmazlıkları veya tipografik hataların önüne geçmek için mutlaka prova çıktıları alınmalı, müşteriden baskı öncesi süreçte baskı onayı alınmalıdır. Prova çıktıları almak için bu işin özel olarak üretilmiş GMG ColorProof gibi dijital prova yazılımları kullanılmalıdır. Her bir baskı makinesi ve baskı malzemesi için ayrı ayrı baskı profilleri hazırlanmalıdır. Tek bir baskı profili hazırlanarak farklı malzemeler için bu profille prova çıktıları alınması, prova ve gerçek baskı renklerinin uyuşmamasına neden olacaktır. Baskı profili hazırlamak için yapılan test baskı şartlarının, sürekliliği sağlanmalıdır. Her hangi bir baskı koşulunun değişmesi, yine prova ve gerçek baskı renklerinin uyuşmamasına neden olacaktır. GMG ColorProof yazılımıyla ICC profiline dönüştürülen baskı profilleri, ekran provası için kullanılabilir ve baskı firması bu profilleri müşteriyle paylaşabilir. Ekran provasında dikkat edilmesi gereken yine bu iş için özel olarak üretilmiş grafik monitörler kullanmaktır. Ekran provası, defalarca prova çıktısı alıp düzeltme işlemi yapılmasının da önüne geçilmesini sağlayarak maliyetlerin azaltılmasına yardımcı olur.


KAYNAKLAR
- GMG GmbH&Co. KG (2004), “GMG ColorProof Kullanım Kılavuzu”
- http://www.gmgcolor.com/english/support/knowledge-base/colorproof-manuals.html (Erişim Tarihi 29.07.2009)

 
< Önceki   Sonraki >
( v.3.5.75 ) Copyright © 2019 Dereli Graphic A.Ş. All Rights Reserved. | Bu siteyi kullanmanız; kullanım şartlarını kabul ettiğiniz anlamına gelir.